وان دایموند

  • مشخصات کلی

 
  54*70*170سانتی متر
 

تیپ 1
 
تیپ 2
 
تیپ 3
 
تیپ 4
 
تیپ 5 
 
        
/ وان دایموند ( وسط )
 کد: 1 / V 270
 
کد: 2 / V 270
 
کد: 3 /  V 270
 

  کد: 4 / V 270 

 
 کد: 5 / V 270
 
 
وان سفید و زیر آب وان زیر آب وان زیر آب وان زیر آب

 
شاسی شاسی شاسی شاسی

 
  پانل جلو پانل جلو پانل جلو
      پانل بغل  ( یک طرف ) پانل بغل ( دو طرف )